• Άδειες παραμονής (έκδοση – επίσπευση)

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας παραμονής σας και εφ’ όσον συντρέχει νόμιμος λόγος παραμονής σας στη χώρα, αναλαμβάνουμε την σύνταξη της σχετικής αίτησης, την προετοιμασία του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  και την κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Άδειες παραμονής (έκδοση – επίσπευση)


Διαθέσιμες Επιλογές