• Διαταγή απόδοσης μισθίου

·        Σε περίπτωση που μισθώνετε ακίνητο και ο μισθωτής δεν σας καταβάλει το μηνιαίο συμφωνηθέν μίσθωμα ή παραβιάζει οποιονδήποτε άλλο όρο της μισθωτικής σύμβασης, αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση και έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου με αίτημα να σας αποδοθεί άμεσα η χρήση του ακινήτου σας και να υποχρεωθεί ο μισθωτής να σας καταβάλει τα μέχρι τη δεδομένη στιγμή οφειλόμενα μισθώματα ταχύτερη διαδικασία από την αγωγή απόδοσης, αλλά υπό προϋποθέσεις). Δείτε το κόστος δεξιά, στα μενού παραγγελίας της υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

 

 

Διαταγή απόδοσης μισθίου


Διαθέσιμες Επιλογές