• Σύνταξη – επιμέλεια κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων

·        Σε περίπτωση που ο οφειλέτης σας έχει απαιτήσεις έναντι τρίτων και προκειμένου να εισπράξετε άμεσα την δική απαίτηση σας, αναλαμβάνουμε την σύνταξη και επιμέλεια κατασχετηρίων εις χείρας των τρίτων, ώστε να εισπράξετε το οφειλόμενο ποσό απευθείας από τον τρίτο.  

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Σύνταξη – επιμέλεια κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων


Διαθέσιμες Επιλογές