• Αγωγή ακύρωσης συμβάσεως με πιστωτικό ίδρυμα λόγω συνδρομής Καταχρηστικών Όρων

·        Σε περίπτωση που έχετε συνάψει σύμβαση με Τράπεζα και επιθυμείτε την ακύρωση της λόγω συνδρομής Καταχρηστικών Όρων που σας δεσμεύουν υπέρμετρα, αναλαμβάνουμε την σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση αγωγής για την ακύρωση της σύμβασης.

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

Αγωγή ακύρωσης συμβάσεως με πιστωτικό ίδρυμα λόγω συνδρομής Καταχρηστικών Όρων


Διαθέσιμες Επιλογές