• Εκδοση Κληρονομητηρίου

·        Σε περίπτωση που ως κληρονόμος επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιητικού με το οποίο πιστοποιείται τόσο το κληρονομικό σας δικαίωμα όσο και η μερίδα που του αναλογεί επί της κληρονομίας, αναλαμβάνουμε να καταθέσουμε σχετική αίτηση και έκδοσή του στο Δικαστήριο της κληρονομίας και ειδικότερα τον Ειρηνοδίκη αυτού. 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Εκδοση Κληρονομητηρίου