• Εκδοση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη αποποίησης κληρονομιάς

·        Σε περίπτωση που πρέπει να προσκομίσετε ενώπιον Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού Γραφείου, φορολογικής ή κάθε άλλης Αρχής πιστοποιητικό αποποίησης ή πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, αναλαμβάνουμε την έκδοση τους από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο (για θανάτους πριν την 01.03.2013). 

Σύμφωνα με το νόμο 4038/2012 για τη Διαφήμιση των δικηγόρων, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε σχέση με δικηγορικές αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Για το λόγο αυτό, για να ενημερωθείτε για τις αμοιβές μας, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του πελάτη και του δικηγόρου είτε σε συγκεκριμένο ποσό, είτε σε ποσοστό επί του χρηματικού ποσού που θα εισπράξει ο πελάτης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε άμεσα σχετική ενημέρωση, είτε μέσω email, είτε μέσω Skype είτε τηλεφωνικά.

 

Εκδοση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη αποποίησης κληρονομιάς


Διαθέσιμες Επιλογές